Musiker i balanse

Ønsker du å komme dithen at du kan gjøre det du ønsker å gjøre på en uanstrengt måte, uten smerter og med større tilstedeværelse? Da kan Alexanderteknikken være noe for deg.

Vi går rundt med  mange uvaner som hindrer oss i å bruke vårt nærmeste instrument – kroppen vår og tankene våre – på best mulig måte. Måten vi vanligvis beveger oss på er ofte preget av for mye spenning som kan føre til smerter og skader. Alexanderteknikken handler om å finne tilbake til, og lære på nytt, en bedre bruk av deg selv: en mer finstemt balanse og ro som du kan ta med deg inn igjen i hverdagen og alle aktiviteter du er opptatt av. Det er en prosess der du lærer å bevisst respondere på hverdagens mange stimuli med større frihet og mindre spenning

«We can throw away the habit of a lifetime in a few minutes if we use our brain.»
– F. M. Alexander

Alexanderteknikk kan hjelpe deg med å gjenvinne en naturlig opplevelse av balanse og velvære, bevege deg med større letthet og å fjerne spennings- og bevegelsesvaner som kan føre til ryggsmerter, hodepine, stiv nakke, isjiassmerter og en hel rekke andre plager.


 OM CAMILLA

Camilla Rognes har lang erfaring med undervisning i Alexanderteknikk. Hun har også  vært profesjonell fiolinist i over tyve år, og integrerer sin kunnskap om det å være en aktiv utøver med Alexanderteknikkens prinsipper.

Hun støtter deg i prosessen med å utvikle nye vaner i forbindelse med hvordan du tenker og beveger seg. Etterhvert vil du kunne gi slipp på unødvendig stress og utvikle større frihet og bedre koordinasjon.


 

Å gjenopprette vår naturlig iboende balanse – det er målet!

«Change involves carrying out an activity against the habit of life.»
F. M. Alexander