Musiker i balanse

Ønsker du å komme dithen at du kan gjøre det du ønsker å gjøre på en uanstrengt måte, uten smerter og med større tilstedeværelse? Da kan Alexanderteknikken være noe for deg.

Alexanderteknikk kan hjelpe deg med å gjenvinne en naturlig opplevelse av balanse og velvære, bevege deg med større letthet og å fjerne spennings- og bevegelsesvaner som kan føre til ryggsmerter, hodepine, stiv nakke, isjiassmerter og en hel rekke andre plager.

Vi går rundt med  mange uvaner som hindrer oss i å bruke vårt nærmeste instrument – kroppen vår og tankene våre – på best mulig måte. Måten vi vanligvis beveger oss på er ofte preget av for mye spenning som kan føre til smerter og skader. Alexanderteknikken handler om å finne tilbake til, og lære på nytt, en bedre bruk av deg selv: en mer finstemt balanse og ro som du kan ta med deg inn igjen i hverdagen og alle aktiviteter du er opptatt av. Det er en prosess der du lærer å bevisst respondere på hverdagens mange stimuli med større frihet og mindre spenning

«We can throw away the habit of a lifetime in a few minutes if we use our brain.»
– F. M. Alexander

 OM CAMILLA

Camilla Rognes har lang erfaring med undervisning i Alexanderteknikk. Hun har også  vært profesjonell fiolinist i over tyve år, og integrerer sin kunnskap om det å være en aktiv utøver med Alexanderteknikkens prinsipper.

Hun støtter deg i prosessen med å utvikle nye vaner i forbindelse med hvordan du tenker og beveger seg. Etterhvert vil du kunne gi slipp på unødvendig stress og utvikle større frihet og bedre koordinasjon.


 

Å gjenopprette vår naturlig iboende balanse – det er målet!

«Change involves carrying out an activity against the habit of life.»
F. M. Alexander

Panel 1

For musikere

Dagens klassiske musikere har et stort press på seg. Du må kunne hevde deg i ung alder, du må stille opp i konkurranser og vinne prøvespill.

Det store presset og den harde konkurransen fører til at mange musikere pådrar seg belastningsskader. Du øver mye, reiser mye, må påta deg så mange oppdrag du bare kan for å tjene nok penger, kanskje også leve med økonomisk usikkerhet. Dette kan føre til at du mister kontakten med din egen kreativitet – fordi stemmene som krever at musikken skal spilles på en bestemt måte (ellers har du jo ingen sjanse til å vinne hverken prøvespillet eller konkurransen!) er så sterke.

For å klare dette presset trenger du en solid indre drivkraft. Du trenger en sterk selvfølelse. Og ikke minst – du trenger en velfungerende kropp som tåler mye belastning.

Hvor kommer Alexanderteknikken inn?

Den gir deg et godt verktøy til å få det beste ut av de ressursene du allerede har.

Du lærer å gjenkjenne vanene dine. Du lærer å oppdage uheldige bevegelsesmønstre slik at du kan stoppe dem, du lærer å bevege deg lettere og friere. Du lærer hvordan tankene dine påvirker kroppen din. Du lærer å stoppe.

Å stoppe er noe av det mest sentrale i Alexanderteknikken. Ta tid, observere hva som faktisk skjer, si nei til det du ikke lenger ønsker, og gi deg selv en ny beskjed om noe du faktisk ønsker. Slik kan uheldige vaner gradvis slippe tak. Slik kan du også gjenvinne din egentlige kraft.

Du lærer altså å bevege deg og å bruke kroppen din på en måte som gjør at du kan forebygge skader, utføre vanskelige tekniske ting lettere enn før- OG – du lærer å samstemme kropp og tanke på en måte som kan gjøre det lettere for deg å komme i kontakt med nettopp DIN sanne stemme.

Når du stopper opp, hever blikket og ser rundt deg, kan du også lære å skjelne mellom hva som er deg og hva som tilhører de andre. Hva har du tatt fra andre, hva er faktisk din egen stemme?

I begynnelsen er den famlende, søkende. Etterhvert vokser den seg sterkere og tydeligere, og kan nå flere – nå ut til en verden som tørster etter originalitet.

Undervisningen

Min undervisning er individuelt tilpasset. Du kan ta med instrumentet ditt på time når du føler deg klar for det selv. Ofte er det en fordel å ha noen timer uten instrument først, for å få innarbeidet grunnprinsippene i Alexanderteknikken – da kan det bli lettere å overføre dem på instrumentet senere.

Panel 2

Om undervisningen

Å ta timer i Alexanderteknikk handler om å finne tilbake til en bedre bruk av deg selv: en mer finstemt ro og tilstedeværelse som du kan ta med deg inn igjen i hverdagen din og alle aktiviteter du er opptatt av.

Undervisningen foregår ved at læreren bruker varsom berøring kombinert med muntlig instruksjon. I samarbeid med læreren utvikler du verktøy for å gradvis kunne møte hverdagens mange impulser med mindre spenning og større frihet, både fysisk og mentalt.

Ved å bruke prinsippene du lærer kan du redusere spennings- og bevegelsesuvaner som kan føre til ryggsmerter, hodepine, stiv nakke, isjiassmerter og en hel rekke andre plager – og gjenvinne en naturlig opplevelse av letthet og velvære.

Tradisjonelt sett gis undervisning i Alexanderteknikk som privattimer, som alltid er tilpasset den individuelle elevens behov.
Jeg arbeider også gjerne med mindre grupper, der folk kan inspirere hverandre og samtidig dra fordel av lærerens oppmerksomhet.

Gjennom timer i Alexanderteknikk får du:

  • Forståelse av at mennesket er en helhet og at hvordan du tenker er uløselig knyttet til hvordan du utfører enhver handling.
  • Ingen “øvelser” per se, derimot lærer du grunnleggende prisipper for hvordan du kan bruke deg selv på best mulig måte til enhver tid – og du kan følgelig “øve” deg hele tiden hvis du ønsker.
  • Innsikt i prinsippene bak god koordinasjon, noe du kan overføre til alle aktiviteter du ønsker å utvikle.
  • Bedre koordinasjon og bedre kroppsholdning: grunnlaget for friere spilleteknikk og større teknisk og musikalsk overskudd.
  • Kunnskap om din egen kropp – og hvordan du bruker hele deg selv – som gjør deg i stand til å forebygge fremtidige belastningslidelser.
  • Et glimrende verktøy til hjelp når du trenger å bygge deg opp igjen etter en skade.
  • Innsikt i hvordan akkurat du fungerer, slik at du kan bli stand til å forandre på vaner du ikke synes er bra for deg, og erstatte dem med nye, gunstigere alternativer.
  • Et rammeverk som gjør det lettere å forstå det du har lært tidligere, slik at du kan kaste av deg oppfatninger om deg selv som er uhensiktsmessige, og se ting i et klarere lys.
  • Øvelse i å stoppe, tenke og koordinere deg før du handler – og gjennom dette bli bedre til å ta gode valg.
  • En unik mulighet til å spille på kroppens premisser.

Camilla Rognes underviser sentralt i Oslo, på Frogner. Ta kontakt HER.

«Everyone is always teaching one what to do, leaving us still doing the things we shouldn’t do.»
-F.M.Alexander

Panel 3

Camilla Rognes

Foto: Pål Magne Solbakk

Alexanderteknikken har hatt stor betydning i livet mitt helt siden 1995 da jeg studerte fiolin ved Guildhall og fikk oppleve gruppetimer i Alexanderteknikk med Elizabeth Waterhouse. Jeg ble så fascinert av hvor vakkert hun beveget seg, og dessuten tiltrukket av  tanken om at vi kan gjøre det meste på en friere og enklere måte, og slik oppnå bedre resultater.

Fra 2004-2007 utdannet jeg meg som Alexanderteknikklærer ved The Alexander Technique Studio og The Constructive Teaching Centre i London, og siden 2007 har jeg hatt undervisningspraksis i Alexanderteknikk sentralt i Oslo.

Jeg har gitt workshops i Alexanderteknikk for musikere på Norges Musikkhøgskole og Barratt-Dues musikkinstitutt.

Jeg liker å stadig  hente inspirasjon i teknikken, bl.a. hos Ted McNamara, og jeg har fordypet meg i Alexanderteknikk for gravide (Eutokia) med Ilana Machover.

Musikken ligger mitt hjerte nær, og jeg ønsker å styrke musikere på veien mot å finne et sant, djervt og autentisk uttrykk. Alexanderteknikken er dessuten et fantastisk verktøy for å unngå belastningsskader, og den kan gjøre en musiker i stand til bedre å tåle en lang spillende karrière med mange fysiske utfordringer.

Jeg har også stor interesse for dialog, tango og ashtanga-yoga, og lar meg inspirere av dette i undervisningen min.

Som fiolinist har jeg gjort det meste fra å spille mange år i Oslo-Filharmonien til å være solist og kammermusiker. Jeg er utdannet fra Barratt-Dues musikkinstitutt i Oslo, Guildhall School of Music and Drama i London og Norges Musikkhøgskole. Som kammermusiker har jeg vært med på å drive Apropos Konsertserie, og  jeg spiller jevnlig i Trio Toccata sammen med pianisten Torhild Fimreite og cellisten Vivian Sunnarvik.

Jeg er medlem av Society of Teachers of the Alexander Technique, og Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk.

 

Panel 4

Kontakt

Lurer du på om Alexanderteknikken kan være noe for deg? Interessert i å ta timer?

Jeg underviser på Briskeby i Oslo, og mandager og torsdager på C. J. Hambros plass rett ved Tinghuset.


Du kan bestille time på nett ved å trykke på knappen under:

button_bestill-time

Har du spørsmål kan jeg også nås på tlf. 90574476, eller du kan skrive til meg via dette skjemaet:

(Alle opplysninger blir holdt konfidensielle, jeg gir ikke e-postadressen din videre til noen! Men oppgi ikke sensitive personopplysninger over dette skjemaet.)


Praktiske opplysninger:

Priser:
Introduksjonstime 60 min.: 600 kr
Ordinær time 50 min.: 500 kr

Gruppetimer 75 min: 350 kr pr.pers. (Forutsetter minst 2,  og maksimalt 3, deltagere)


Honnør/student:
Introduksjonstime 60 min.: 500 kr
Ordinær time 50 min.: 420 kr

Ved forhåndsbetaling av 10 eller flere timer er det 10% rabatt.


Betaling:
Betaling skjer via tilsendt faktura og innbetaling til bank, eventuelt Vipps ved oppmøte.
Det må betales for timer som avbestilles på kortere varsel enn 24 timer.